02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Witamy na stronach internetowych Zakładu Zamówień Publicznych przy MZ

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia realizuje zadania, do których należą między innymi: prowadzenie postępowań o udzielenia zamówień publicznych, realizacja kontraktów będących następstwem złożonych zamówień oraz szkolenie pracowników jednostek działających w ochronie zdrowia, w zakresie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

Zajęcia tego rodzaju prowadzimy od ponad 20 lat. Ich programem obejmujemy pracowników działających w ochronie zdrowia, specjalizujących się w procedurach zamówieniowych. Zainteresowaniem, bez wątpienia zasłużonym cieszą się prowadzone w ZZP seminaria i szkolenia w zakresie aktualnych zmian zachodzących w systemie zamówień publicznych oraz zagadnień przysparzających najwięcej trudności w bieżącej praktyce przetargowej. Do współpracy w dziale szkolenia ZZP pozyskaliśmy grono wysoko wykwalifikowanych wykładowców i interpretatorów przepisów z dziedziny zamówień publicznych.

Oprócz informacji o bieżących poczynaniach Zakładu w zakresie postepowań i realizacji zamówień publicznych, na tej stronie znajdą miejsce plany przetargowe Zakładu oraz ogłoszenia o konkretnych przetargach. Zapraszamy do jej odwiedzania wszystkich zainteresowanych realizacją naszych zamówień.

Dyrektor Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51