02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Powrót

Certyfikat

Logo ZETOM-CERT Sp. z o.o.

Logo Polskie Centrum Akredytacji AC 075

CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
Nr 31/SZJ/2002

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji potwierdza się, że ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przy Ministrze Zdrowia 00-238 Warszawa, ul. Długa 38/40 spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług związanych z:

  • organizowaniem i udzielaniem zamówień publicznych,
  • nadzorowaniem realizacji zamówień publicznych,
  • kompleksowym szkoleniem w obszarze zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

Okres ważności certyfikatu:
od 2002.11.25 do 2005.11.24

Podpis:
Prezes Zarządu
ZETOM-CERT Sp. z o.o.
Henryk Korpalski

Warszawa, 2002.11.25

Warunkiem utrzymania w mocy certyfikatu, jest przestrzeganie przez organizację wymagań powyższej normy oraz warunków umowy Nr 12/S2J/2002

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51