02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Powrót

Certyfikat

Logo Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Sp. z o.o. w Warszawie

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska
tel. centr. (22) 843 12 01 do 08, tel./fax (22) 847 17 51
Internet: www.zetom.com.pl, e-mail: zetom@zetom.com.pl
Konto BZ WBK S.A. VIII O/Warszawa 10901870-13026-130-3000, NIP 526-020-01-93

OBJW "ZETOM" zzostał zarejestrowny w Centralnym Rejestrze Konsultingu w Brukseli "CENTRAL CONSULTANCY REGISTER - PHARETACIS" w dniu 26 października 1994 r. pod numerem: POL-19264

Logo KSU

Warszawa, dn. 9 grudnia 2002 r.

Szanowny Pan
Zdzisław Chmielewski
Dyrektor
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Szanowny Panie Dyrektorze
Serdecznie gratulujemy pozytywnego wyniku procesu certyfikacyjnego i życzymy dalszego, pomyślnego rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania.
Mamy nadzieję, iż wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000 pomoże Pana jednostce zwiększyć efektywność podejmowanych działań, jak również pozwoli zyskać większe zaufanie i satysfakcję klientów.
Jeszcze raz gratuluję i pozostaję z wyrazami szacunku.

Podpis:
Z poważaniem
Jan Skrzypczak
Prezes Zarządu / Dyrektor
OBJW ZETOM Sp. z o.o.

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51