02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Powrót

Certyfikat

Logo ZETOM-CERT Sp. z o.o.

Logo Polskie Centrum Akredytacji AC 075

CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
Nr 31/2/SZJ/2005

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji potwierdza się, że ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa, AL Jerozolimskie 155
spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług związanych z:

  • organizowaniem i udzielaniem zamówień publicznych,
  • nadzorowaniem realizacji zamówień publicznych,
  • kompleksowym szkoleniem w obszarze zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

Okres ważności certyfikatu:
od 15.12.2005 r. do 14.12.2008 r.

Organizacja posiada certyfikowany system zarządzania od: 25.11.2002 r.

Podpis:
Prezes Zarządu
ZETOM-CERT Sp. z o.o.
Henryk Korpalski

Warszawa, 15.12.2005 r.

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest spełnianie przez organizację wymagań normy stanowiącej podstawę auditu oraz warunków umowy Nr 22/SZJ/2005.

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51