02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Powrót

Certyfikat

Logo ZETOM-CERT Sp. z o.o.

Logo IAF

Logo Polskie Centrum Akredytacji CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA AC 075 QMS

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Nr 31/3/SZJ/2008

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji potwierdza się, że ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa, AL Jerozolimskie 155
spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług związanych z:

  • organizowaniem i udzielaniem zamówień publicznych,
  • nadzorowaniem realizacji zamówień publicznych,
  • kompleksowym szkoleniem w obszarze zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

Data pierwszej certyfikacji: 25.11.2002 r.

Niniejszy certyfikat jest ważny do: 14.12.2011 r.

Podpis:
Prezes Zarządu
ZETOM-CERT Sp. z o.o.
Jacek Majkowski

Warszawa, 11.12.2008 r.

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest spełnianie przez organizację wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 z wyłączeniem p. 7.3, 7.6 oraz warunków umowy Nr 45/SZJ/2008.

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51