02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Powrót

Certyfikat

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A

Logo POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Nr 2492/1/2014

Potwierdza się, że:
Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
w następującym zakresie

  • organizowaniem i udzielaniem zamówień publicznych,
  • nadzorowaniem realizacji zamówień publicznych,
  • kompleksowym szkoleniem w obszarze zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 (identycznej z ISO 9001:2008) na co dowodu dostarczył audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez organizację wymagań powyższej normy oraz określonych w Umowie nr 3448/J/2014.

Okres ważności certyfikatu: od 2014-12-15 do 2017-12-14

Data pierwszej certyfikacji: 2014-12-15

Logo Polskie Centrum Akredytacji CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA AC 075 QMS

Logo IAF

Logo Partner Of IQNet - The International Certification Network

Podpis:
Tadeusz Glazer
Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji

Hologram POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Podpis:
Anna Wyroba
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 2014-12-15

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51