02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Certyfikaty

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w dniu 25.11.2002r. po raz pierwszy wdrożył system zarządzania jakością. Dnia 16.11.2010r. w wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001-2009.

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51