02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Kontakty

Adresy i telefony

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

Gabinet Dyrektora pok. 115
Sekretariat:
Tel. (22) 883-35-12
Fax (22) 883-35-13
E-mail: sekretariat@zzpprzymz.pl

Z-ca Dyrektora - Główny Księgowy pok. 4
Tel. (22) 883-38-96

Zespół ds. Finansowo-Księgowych pok. 1
Tel. (22) 883-36-48
Fax (22) 883-35-13

Kierownik Zespołu ds. Przetargów pok. 117
Tel. 883-36-08

Zespół ds. Przetargów
Pok. 102 – tel./fax (22) 883-35-52
Pok. 103 – tel. (22) 883-36-09
Pok. 107A – tel. (22) 883-35-53

Zespół ds. Kontraktów
Pok. 101 – tel. (22) 883-36-32
Pok. 107 – tel. (22) 883-36-49

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51