02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

nazwa przedmiotu zamówienia znak przetargu data publikacji  
OPRACOWANIE KONCEPCJI ROZBUDOWY PLATFORMY ORAZ JEJ WDROŻENIE WRAZ Z ODPOWIEDNIMI NARZĘDZIAMI ELEKTRONICZNYMI – OPROGRAMOWANIEM DO RAPORTOWANIA ORAZ PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH, WIZUALIZACJI DANYCH W WYBRANYCH OBSZARACH TEMATYCZNYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH ZZP-218/16 23-09-2016 10:43:52 !
OPRACOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PROPAGOWANIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA DLA PRACOWNIKÓW CENTRÓW KRWIODAWSTWA ORAZ NARODOWEGO CENTRUM KRWI W WARSZAWIE ZZP-227/16 21-09-2016 15:11:59  
DESMOPRESYNA DOŻYLNA ZZP-231/16 19-09-2016 16:12:08  
KONCENTRAT REKOMBINOWANEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA IX MINIMUM II GENERACJI ZZP-230/16 19-09-2016 16:05:45  
WYBÓR 3 EKSPERTÓW DO REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA OPRACOWANIU SZCZEGÓŁOWEGO WZORCA MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 3 ZZP-225/16 19-09-2016 09:18:38  
WYBÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZAKRESU ONKOLOGII, KARDIOLOGII, UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO ORAZ ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I ZABURZEŃ ZACHOWANIA, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ W PRACACH PIĘCIU GRUP ROBOCZYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: OPRACOWANIE KONCEPCJI I ZAŁOŻEŃ MERYTORYCZNYCH PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ PLANOWANYCH DO WDROŻENIA W PROCEDURZE KONKURSOWEJ. część I ÷V ZZP-224/16 07-09-2016 15:06:18  
ADMINISTRACJA SERWISÓW MINISTERSTWA ZDROWIA, HELPDESK ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI ROZWOJU I HOSTINGU ZZP-187/16 02-09-2016 14:16:14  
WYKONANIE ELEMENTÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KRWIODAWCÓW, TJ. MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (GADŻETÓW) PROMUJĄCYCH HONOROWE KRWIODAWSTWO WRAZ Z DOSTAWĄ DO 21 REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA CZĘŚCI 1÷9 ZZP-219/16 02-09-2016 10:04:57  
DOSTAWA WORKA /PLECAKA Z LOGOTYPEM KAMPANII „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE” ZZP-221/16 29-08-2016 10:03:02  
ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH Z ZAKRESU KONTROLI BUDOWLANEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, CZĘŚĆ: 1 ÷ 3 ZZP-191/16 01-08-2016 11:46:28  
ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH Z ZAKRESU KONTROLI FINANSOWEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, CZĘŚĆ: 1 ÷ 4 ZZP-190/16 01-08-2016 11:29:59  
DESMOPRESYNA DONOSOWA ZZP-215/16 27-07-2016 18:47:36  
KONCENTRAT CZYNNIKÓW ZESPOŁU PROTROMBINY (PCC) ZZP-214/16 27-07-2016 18:44:03  
KONCENTRAT AKTYWOWANYCH CZYNNIKÓW ZESPOŁU PROTROMBINY (aPCC) ZZP-213/16 27-07-2016 18:36:19  
KONCENTRAT REKOMBINOWANEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII MINIMUM II GENERACJI ZZP-212/16 27-07-2016 18:32:44  
KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA IX (OSOCZOPOCHODNEGO LUB REKOMBINOWANEGO) ZZP-211/16 27-07-2016 18:28:11  
WYBÓR 3 EKSPERTÓW: 2 POMOCNICZYCH ORAZ 1 W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO/EPIDEMIOLOGA/ EKONOMII ZDROWIA W DZIEDZINIE CHORÓB ZAKAŹNYCH (INNYCH NIŻ WZW I HIV) DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 3 ZZP-200/16 27-07-2016 11:06:50  
WYBÓR 3 EKSPERTÓW: 2 POMOCNICZYCH ORAZ 1 W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO/EPIDEMIOLOGA/ EKONOMII ZDROWIA W ODNIESIENIU DO CHORÓB ZAKAŹNYCH (HIV) DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 3 ZZP-199/16 27-07-2016 11:02:31  
WYBÓR 3 EKSPERTÓW: 2 POMOCNICZYCH ORAZ 1 W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO/EPIDEMIOLOGA/ EKONOMII ZDROWIA W ODNIESIENIU DO CHORÓB UKŁADU TRAWIENNEGO (GÓRNY ODCINEK BEZ WĄTROBY I TRZUSTKI) DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 3 ZZP-198/16 27-07-2016 10:55:41  
WYBÓR 3 EKSPERTÓW: 2 POMOCNICZYCH ORAZ 1 W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO/EPIDEMIOLOGA/ EKONOMII ZDROWIA W ODNIESIENIU DO CHORÓB UKŁADU TRAWIENNEGO (GÓRNY ODCINEK Z WĄTROBĄ I TRZUSTKĄ) DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 3 ZZP-197/16 27-07-2016 10:49:14  

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Ilość pozycji 590, obecna strona 10, ilość stron 30

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51