02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-148/17 z dnia 01-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY (WWCOŁ)

Dokumenty do przetargu:
01-08-2017 09:57:54 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  
Załączniki do SIWZ:
Formularze:
02-08-2017 13:23:40 -AKTUALNY WZÓR OFERTY   
01-08-2017 10:00:22 -Wzór oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 12-09-2017 13:31:20

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Olga Bieleń, faks: 22 883 35 13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 01/08/2017r., Nr 2017/S 145-299002

Informacje:
09-08-2017 07:44:28 -Zmiany do SIWZ   ,  podpis  

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51