02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-150/17 z dnia 01-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY (BCO)

Dokumenty do przetargu:
01-08-2017 10:02:34 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  
Załączniki do SIWZ:
Formularze:
01-08-2017 10:04:48 -Wzór oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 24-08-2017 10:47:29

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Olga Bieleń, faks: 22 883 35 13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dnia 01/08/2017r., Nr 2017/S 145-298978

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51