02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-153/17 z dnia 03-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR (PRZYSPIESZACZ) LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY

Dokumenty do przetargu:
03-08-2017 15:00:59 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  
Załączniki do SIWZ:
Formularze:
23-08-2017 10:38:16 -Aktualny druk oferty   
03-08-2017 15:03:11 -Druk oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 15-09-2017 13:12:52

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 03/08/2017 r., pod numerem 2017/S 147-303942

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51