02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-155/17 z dnia 09-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: REZONANS MAGNETYCZNY

Dokumenty do przetargu:
09-08-2017 15:28:24 - Ogłoszenie o zamówieniu.  
Załączniki do SIWZ:
Formularze:
22-08-2017 12:16:47 -Aktualny druk oferty   
09-08-2017 15:31:54 -Druk oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 12-09-2017 10:51:45

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 09/08/2017 r., pod numerem 2017/S 151-312195

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51