02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-156/17 z dnia 11-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: APARATURA DIAGNOSTYCZNA DO WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW - REZONANS MAGNETYCZNY

odwołania
ogłoszenie o wyniku postępowania
Dokumenty do przetargu:
11-08-2017 10:25:39 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  
Załączniki do SIWZ:
11-08-2017 10:26:49 -Wzór Oferty   ,  podpis  
11-08-2017 10:26:14 -Ogólne warunki umowy   ,  podpis  
Formularze:
11-08-2017 10:27:52 -Wzór Oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 14-09-2017 13:52:45

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 11/08/2017r., Nr 2017/S 153-316741

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51