02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-161/17 z dnia 14-08-2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa leku antyretrowirusowego: Darunavir/Cobicistat

Dokumenty do przetargu:
14-08-2017 17:51:48 - Ogłoszenie o zamówieniu.  
Załączniki do SIWZ:
14-08-2017 17:52:57 -Wzór Umowy   
Formularze:
14-08-2017 17:54:12 -Wzór Oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 25-08-2017 15:47:43

Dane kontaktowe: Olga Bieleń, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 571599-N-2017 z dnia 14/08/2017 r.

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51