02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-166/17 z dnia 14-08-2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków antyretrowirusowych; Części 1÷2

Dokumenty do przetargu:
14-08-2017 18:12:33 - Ogłoszenie o zamówieniu.  
Załączniki do SIWZ:
14-08-2017 18:13:07 -Wzór Umowy   
Formularze:
14-08-2017 18:13:46 -Wzór Oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 25-08-2017 16:20:30

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 572134-N-2017 z dnia 14/08/2017 r.

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51