02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-168/17 z dnia 17-08-2017
Przedmiot zamówienia: Leki antyretrowirusowe. Części 1÷5

Dokumenty do przetargu:
17-08-2017 13:42:08 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  
Załączniki do SIWZ:
Formularze:
17-08-2017 13:44:07 -Druk oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 06-09-2017 15:16:29

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: 22 883 35 13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17/08/2017 r., pod numerem 2017/S 156-323404

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51