02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-167/17 z dnia 17-08-2017
Przedmiot zamówienia: Leki antyretrowirusowe. Części 1÷10

odwołania
ogłoszenie o wyniku postępowania
Dokumenty do przetargu:
17-08-2017 15:25:35 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  
Załączniki do SIWZ:
Formularze:
17-08-2017 15:27:50 -Druk oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 30-08-2017 14:29:49

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: 22 883 35 13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17/08/2017 r., pod numerem 2017/S 156-323400

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51