02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-169/17 z dnia 24-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA SMYCZY REKLAMOWYCH Z KARABIŃCZYKIEM Z LOGOTYPEM KAMPANII „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE” I ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.TWOJAKREW.PL

pytania i odpowiedzi
odwołania
ogłoszenie o wyniku postępowania
Dokumenty do przetargu:
24-08-2017 09:36:13 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  
Załączniki do SIWZ:
Formularze:
24-08-2017 09:40:30 -Wzór oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 08-09-2017 13:37:41

Dane kontaktowe: Olga Bieleń, Kamila Pierzchała, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskich w dniu 24/08/2017 r. Nr 2017/S 161- 332035

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51