02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-170/17 z dnia 04-09-2017
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA MINISTERSTWA ZDROWIA W WARSZAWIE W ALEJACH JEROZOLIMSKICH 155

Dokumenty do przetargu:
04-09-2017 16:15:30 - Ogłoszenie o zamówieniu.  
Załączniki do SIWZ:
04-09-2017 16:17:17 -Ogólne warunki umowy   
04-09-2017 16:16:47 -Wzór Oferty   
Formularze:
04-09-2017 16:17:46 -Wzór Oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 14-09-2017 15:45:44

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Lidia Kubicka, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 583142-N-2017 z dnia 04/09/2017 r.

Informacje:
14-09-2017 15:45:14 -Wynik postępowania   ,  podpis  
12-09-2017 13:05:34 -Informacja z otwarcia ofert   

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51