02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-176/17 z dnia 11-09-2017
Przedmiot zamówienia: KONCENTRAT LUDZKIEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII ZAWIERAJĄCEGO CZYNNIK VON WILLEBRANDA DO LECZENIA CHOROBY VON WILLEBRANDA, W PROPORCJI CO NAJMNIEJ 2 JEDNOSTKI CZYNNIKA VON WILLEBRANDA NA 1 JEDNOSTKĘ CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII

odwołania
ogłoszenie o wyniku postępowania
Dokumenty do przetargu:
11-09-2017 14:10:50 - Ogłoszenie o zamówieniu.  
Załączniki do SIWZ:
11-09-2017 14:11:26 -Ogólne warunki umowy   
Formularze:
11-09-2017 14:12:05 -Wzór Oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 15-09-2017 13:59:43

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Paulina Janiszewska, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.09.2017 r., Nr 2017/S 173-354014

Informacje:

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51