02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-182/17 z dnia 13-09-2017
Przedmiot zamówienia: Zakup leku antyretrowirusowego Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil. Części: 1÷2

pytania i odpowiedzi
odwołania
ogłoszenie o wyniku postępowania
Dokumenty do przetargu:
13-09-2017 14:37:00 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  
Załączniki do SIWZ:
Formularze:
13-09-2017 14:41:23 -Druk oferty   
Data ostatniej publikacji dokumentów: 14-09-2017 13:56:26

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: 22 883 35 13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 13/09/2017 r., pod numerem 2017/S 175-357902

Informacje:
14-09-2017 13:56:22 -Zmiany do SIWZ   ,  podpis  

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51