02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Wyniki zakończonych postępowań

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-48/17 z dnia 21-02-2017
Przedmiot zamówienia: WYBÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZAKRESU ONKOLOGII i UKŁADU KOSTNO- STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO, KTÓRZY WYKONAJĄ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO DZIEŁA Z TYTUŁU WSPARCIA MERYTORYCZNEGO W RAMACH PRAC JEDNEJ Z GRUP ROBOCZYCH ORAZ WYKONAJĄ PRELEKCJE PODCZAS SEMINARIUM, W RAMACH PROJEKTU PN.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI I ZAŁOŻEŃ MERYTORYCZNYCH PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ PLANOWANYCH DO WDROŻENIA W PROCEDURZE KONKURSOWEJ”, część 1÷3

Przetarg zakończony

Dokumenty do przetargu:
21-02-2017 11:01:05 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  

Udzielenie zamówienia - data publikacji: 17-05-2017 11:31:07

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51