02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Wyniki zakończonych postępowań

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-65/17 z dnia 30-03-2017
Przedmiot zamówienia: WYBÓR EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO Z ZAKRESU ONKOLOGII, KTÓRY WYKONA NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO DZIEŁO Z TYTUŁU WSPARCIA MERYTORYCZNEGO Z ZAKRESU ONKOLOGII W RAMACH PRAC GRUPY ROBOCZEJ DS. NOWOTWORÓW PŁUC ORAZ WYKONA DZIEŁO Z TYTUŁU PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM DEDYKOWANEGO DZIAŁANIOM PROFILAKTYCZNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI PREZENTUJĄCEGO EFEKTY PRAC GRUPY ROBOCZEJ W ZAKRESIE NOWOTWORÓW PŁUC.

Przetarg zakończony

Dokumenty do przetargu:
30-03-2017 09:13:56 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  

Udzielenie zamówienia - data publikacji: 17-05-2017 11:32:09

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51