02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Wyniki zakończonych postępowań

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-83/17 z dnia 22-04-2017
Przedmiot zamówienia: DESMOPRESYNA DONOSOWA, CZĘŚĆ 1 - 2

Przetarg zakończony

Dokumenty do przetargu:
22-04-2017 11:28:55 - Ogłoszenie o zamówieniu.  

Udzielenie zamówienia - data publikacji: 26-07-2017 17:07:40

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51