02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Wyniki zakończonych postępowań

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-73/17 z dnia 28-04-2017
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE ELEMENTÓW PROGRAMU EDUKACYJNEGO, TJ. MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (GADŻETÓW) PROMUJĄCYCH HONOROWE KRWIODAWSTWO WRAZ Z DOSTAWĄ DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Przetarg zakończony

Dokumenty do przetargu:
28-04-2017 10:57:29 - Ogłoszenie o zamówieniu.  ,  podpis  

Udzielenie zamówienia - data publikacji: 21-08-2017 13:48:17

Adres strony z której można pobrać program "proCertum SmartSign" do weryfikacji podpisu elektronicznego przejdź »

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51