02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Wyniki zakończonych postępowań

nazwa przedmiotu zamówienia znak przetargu data publikacji
WYBÓR WYKONAWCY KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI 2 (DWÓCH) JEDNODNIOWYCH SEMINARIÓW ZZP-217/16 05-12-2016 14:33:44
WYKONANIE KALENDARZA ŚCIENNEGO TRÓJDZIELNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO NARODOWEGO CENTRUM KRWI W WARSZAWIE ORAZ 21 REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. CZĘŚCI 1÷2, postępowanie znak: ZZP-234/16 ZZP-234/16 05-12-2016 14:17:37
ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE W 2016 R. I OBSŁUGA W LATACH 2017-2020 PLATFORMY INTERNETOWEJ AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI PIELĘGNIARSKICH” Postępowania znak: ZZP-220/16 ZZP-220/16 05-12-2016 14:16:22
Wybór 3 ekspertów: 2 pomocniczych oraz 1 w dziedzinie zdrowia publicznego/ epidemiologa/ ekonomii zdrowia w dziedzinie chorób metabolicznych do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, część 1 ÷ 3 ZZP-210/16 30-11-2016 13:53:30
Wybór 3 ekspertów: 2 pomocniczych oraz 1 w dziedzinie zdrowia publicznego/ epidemiologa/ ekonomii zdrowia w dziedzinie stomatologii do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, część 1 ÷ 3 ZZP-209/16 28-11-2016 11:35:50
Wybór 3 ekspertów: 2 pomocniczych oraz 1 w dziedzinie zdrowia publicznego/ epidemiologa/ ekonomii zdrowia w dziedzinie leczenia chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, część 1 ÷ 3 ZZP-208/16 28-11-2016 09:34:34
Wybór 3 ekspertów: 2 pomocniczych oraz 1 w dziedzinie zdrowia publicznego/ epidemiologa/ ekonomii zdrowia w dziedzinie leczenia chorób układu moczowo-płciowego (moczowego) do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, część 1 ÷ 3 ZZP-206/16 22-11-2016 11:17:53
Wybór 3 ekspertów: 2 pomocniczych oraz 1 w dziedzinie zdrowia publicznego/ epidemiologa/ ekonomii zdrowia w dziedzinie hematologii (nowotworów) do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, część 1 ÷ 3 ZZP-181/16 22-11-2016 11:16:54
Wybór 3 ekspertów: 2 pomocniczych oraz 1 w dziedzinie zdrowia publicznego/ epidemiologa/ ekonomii zdrowia w dziedzinie leczenia chorób układu moczowo-płciowego kobiet do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, część 1 ÷ 3 ZZP-207/16 19-11-2016 17:00:56
Wybór 3 ekspertów: 2 pomocniczych oraz 1 w dziedzinie zdrowia publicznego/ epidemiologa/ ekonomii zdrowia w dziedzinie nowotworów niezłośliwych do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, część 1 ÷ 3 ZZP-183/16 19-11-2016 15:59:11
Wybór 3 ekspertów: 2 pomocniczych oraz 1 w dziedzinie zdrowia publicznego/ epidemiologa/ ekonomii zdrowia w dziedzinie hematologii (chorób innych niż nowotwory) do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój, część 1 ÷ 3 ZZP-182/16 19-11-2016 15:37:18
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI EKSPERCKIEJ POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH STANU KADR PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZZP-177/16 19-11-2016 12:46:17
WYKONANIE ORAZ DOSTARCZENIE PAKIETU EDUKACYJNEGO DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ORAZ NARODOWEGO CENTRUM KRWI PROMUJĄCEGO HONOROWE KRWIODAWSTWO. ZZP-146/16 15-11-2016 09:10:06
WYBÓR 2 EKSPERTÓW (2 OSOBY) W DZIEDZINIE CHORÓB UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO ORAZ 3 EKSPERTÓW (3 OSOBY) W DZIEDZINIE STOMATOLOGII CZĘŚCI 1÷5 ZZP-247/16 10-11-2016 13:49:52
WYBÓR 3 EKSPERTÓW (3 OSOBY) W DZIEDZINIE CHORÓB UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO (KOBIET) ORAZ 3 EKSPERTÓW (3 OSOBY) W DZIEDZINIE CHORÓB UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO (MĘŻCZYZN) CZĘŚCI 1÷6 ZZP-246/16 10-11-2016 13:48:44
Zakup specjalistycznych samochodów z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników, postępowanie znak: ZZP-165/16. ZZP-165/16 05-11-2016 16:30:18
Zakup specjalistycznych samochodów z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników, postępowanie znak: ZZP-164/16. ZZP-164/16 05-11-2016 16:10:12
Zakup specjalistycznych samochodów z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników, postępowanie znak: ZZP-163/16. ZZP-163/16 05-11-2016 15:55:47
Zakup specjalistycznych samochodów ekipowych do transportu krwi i jej składników, postępowanie znak:ZZP-162/16. ZZP-162/16 05-11-2016 15:19:41
Zakup specjalistycznych samochodów ekipowych do transportu krwi i jej składników, postępowanie znak:ZZP-161/16. ZZP-161/16 05-11-2016 14:34:36

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Ilość pozycji 1087, obecna strona 4, ilość stron 55

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51