02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Wyniki zakończonych postępowań

nazwa przedmiotu zamówienia znak przetargu data publikacji
Zakup specjalistycznych samochodów ekipowych do transportu krwi i jej składników, postępowanie znak:ZZP-160/16. ZZP-160/16 05-11-2016 13:36:32
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG HOTELOWO - KONFERENCYJNYCH I GASTRONOMICZNYCH NA 1 (JEDNĄ) DWUDNIOWĄ KONFERENCJĘ, postępowanie znak: ZZP-145/16 ZZP-145/16 05-11-2016 12:27:04
WYBÓR 2 EKSPERTÓW POMOCNICZYCH ORAZ 1 EKSPERTA W DZIEDZINIE EPIDEMIOLOGII / ZDROWIA PUBLICZNEGO/ EKONOMII ZDROWIA W DZIEDZINIE CHORÓB SKÓRY DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 3 ZZP-202/16 10-10-2016 15:48:33
WYBÓR 2 EKSPERTÓW POMOCNICZYCH ORAZ 1 EKSPERTA W DZIEDZINIE EPIDEMIOLOGII / ZDROWIA PUBLICZNEGO/ EKONOMII ZDROWIA W DZIEDZINIE CHORÓB OKA I JEGO OKOLIC DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 3 ZZP-201/16 10-10-2016 15:48:09
WYBÓR 4 EKSPERTÓW: 2 POMOCNICZYCH W ZAKRESIE CHORÓB DZIECIĘCYCH ORAZ CHORÓB UKŁADU KOSTNO-MIĘŚNIOWEGO I TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ 2 W DZIEDZINIE EPIDEMIOLOGII / ZDROWIA PUBLICZNEGO/ EKONOMII ZDROWIA W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I LECZENIA CUKRZYCY DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 4 ZZP-180/16 10-10-2016 15:47:36
WYBÓR 2 EKSPERTÓW: POMOCNICZEGO ORAZ W DZIEDZINIE EPIDEMIOLOGII/ ZDROWIA PUBLICZNEGO/ EKONOMII ZDROWIA W ZAKRESIE CHORÓB GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 2 ZZP-179/16 10-10-2016 15:47:14
Wybór eksperta ds. analiz statystycznych i metodologii badań celem wsparcia beneficjenta projektu pn. Rozwój kompetencji pielęgniarskich, postępowanie znak:ZZP-143/16. ZZP-143/16 10-10-2016 13:01:49
Wybór eksperta ds. audytu podmiotów leczniczych (1 osoba) do realizacji zadania polegającego na opracowaniu szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ZZP-159/16 10-10-2016 12:25:12
ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH SAMOCHODÓW EKIPOWYCH DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ZZP-134/16 10-10-2016 10:54:38
ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH SAMOCHODÓW Z ZABUDOWĄ CHŁODNICZĄ DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ZZP-133/16 10-10-2016 10:52:48
Wybór 7 ekspertów w dziedzinie epidemiologii/ zdrowia publicznego (7 osób) do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Części 1÷7 ZZP-107/16 23-09-2016 09:43:53
Wybór 5 ekspertów w dziedzinie epidemiologii/ zdrowia publicznego (5 osób) do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Części 1÷5 ZZP-106/16 22-09-2016 09:23:23
PRZEPROWADZENIE KONTROLI DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWOŚCI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO I UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ UMÓW/ DECYZJI/ POROZUMIEŃ W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTÓW, CZĘŚĆ 1-2 ZZP-171/16 15-09-2016 11:14:53
SZCZEPIONKA SKONIUGOWANA PRZECIWKO MENINGOKOKOM TYPU C – PO UKOŃCZENIU 2. MIESIĄCA ŻYCIA ZZP-172/16 15-09-2016 11:13:37
WYBÓR 2 EKSPERTÓW: POMOCNICZEGO ORAZ W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO/ EPIDEMIOLOGA/ EKONOMII ZDROWIA W ZAKRESIE CHORÓB DZIECIĘCYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 2 ZZP-154/16 15-09-2016 11:13:08
WYBÓR 2 EKSPERTÓW: POMOCNICZEGO ORAZ W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO/ EPIDEMIOLOGA/ EKONOMII ZDROWIA W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO (OSTRYCH POSTACI TYCH CHORÓB) DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 2 ZZP-148/16 15-09-2016 11:12:42
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH DOSTAWY IMMUNOGLOBULINY ANTY- D w dawce 300µg lub więcej ZZP-55/16 12-08-2016 11:18:28
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH DOSTAWY IMMUNOGLOBULINY ANTY- D w dawce od 150µg do 299µg ZZP-54/16 12-08-2016 11:17:59
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH DOSTAWY IMMUNOGLOBULINY ANTY- D w dawce od 50µg do 149µg ZZP-53/16 12-08-2016 11:17:36
CZĘŚĆ 1. SZCZEPIONKA TY – DUROWA INJ. 0,5 ML W LICZBIE 60 FIOLEK CZĘŚĆ 2. SZCZEPIONKA TY – T DUROWO - TĘŻCOWA INJ. 0,5 ML W LICZBIE 70 FIOLEK CZĘŚĆ 3. SZCZEPIONKA D – BŁONICZA ADSORBOWANA INJ. 10 ML - 0,5 ML/DAWKĘ W LICZBIE 14 FIOLEK CZĘŚĆ 4. SZCZEPIONKA d – BŁONICZA ADSORBOWANA INJ. 0,5 ML W LICZBIE 575 DAWEK CZĘŚĆ 5. SZCZEPIONKA DT – BŁONICZO - TĘŻCOWA ADSORBOWANA INJ. 0,5 ML W LICZBIE 548 DAWEK ZZP-173/16 12-08-2016 08:59:50

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Ilość pozycji 1087, obecna strona 5, ilość stron 55

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51