02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

Wyniki zakończonych postępowań

nazwa przedmiotu zamówienia znak przetargu data publikacji
WYBÓR 2 EKSPERTÓW POMOCNICZYCH W DZIEDZINIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO (PRZEWLEKŁYCH POSTACI TYCH CHORÓB) DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 2 ZZP-37/16 09-05-2016 09:24:10
WYBÓR 2 EKSPERTÓW POMOCNICZYCH W DZIEDZINIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO (OSTRYCH POSTACI TYCH CHORÓB) DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 2 ZZP-36/16 09-05-2016 09:23:36
WYBÓR 2 EKSPERTÓW POMOCNICZYCH W DZIEDZINIE CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO (INNYCH CHORÓB NEUROLOGICZNYCH NIŻ CHOROBY WIEKU STARCZEGO) DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH – BAZA ANALIZ SYSTEMOWYCH I WDROŻENIOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, CZĘŚĆ 1 ÷ 2 ZZP-34/16 09-05-2016 09:15:29
SZCZEPIONKA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (BEZKOMÓRKOWA, ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, ZWANA W SKRÓCIE 5 W 1 ZZP-186/15 09-05-2016 09:14:40
SZCZEPIONKA SKONIUGOWANA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA DZIECI ZZP-178/15 09-05-2016 09:14:13
WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ NEONÓW - LOGOTYP KAMPANII „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”, poz. 1 - 2 ZZP-172/15 09-05-2016 09:13:23
ODZIEŻ OCHRONNA MEDYCZNA, OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO, MATERIAŁY OPATRUNKOWE, PODKŁADY MEDYCZNE, MATERIAŁY HIGIENICZNE : CZĘŚĆ 1. ODZIEŻ OCHRONNA MEDYCZNA CZĘŚĆ 2. WYSPECJALIZOWANA ODZIEŻ OCHRONNA MEDYCZNA CZĘŚĆ 3. OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO CZĘŚĆ 4. PODKŁADY MEDYCZNE CZĘŚĆ 5. MATERIAŁY HIGIENICZNE ZZP-57/16 28-04-2016 11:54:16
LEKI RECEPTUROWE ORAZ MIESZANINY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO PRZEZNACZONE DLA NOWORODKÓW I OSÓB DOROSŁYCH. POZ. 1÷2 ZZP-56/16 27-04-2016 14:26:33
WYŁONIENIE EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZAKRESU ONKOLOGII I CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ W PRACACH DWÓCH GRUP ROBOCZYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: OPRACOWANIE KONCEPCJI I ZAŁOŻEŃ MERYTORYCZNYCH PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ PLANOWANYCH DO WDROŻENIA W PROCEDURZE KONKURSOWEJ. CZĘŚĆ I ÷II ZZP-73/16 18-04-2016 09:15:18
WYŁONIENIE EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZAKRESU CHORÓB UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO, ORAZ CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ W PRACACH DWÓCH GRUP ROBOCZYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: OPRACOWANIE KONCEPCJI I ZAŁOŻEŃ MERYTORYCZNYCH PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ PLANOWANYCH DO WDROŻENIA W PROCEDURZE KONKURSOWEJ. CZĘŚĆ I ÷II ZZP-71/16 18-04-2016 09:14:44
WYŁONIENIE EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZAKRESU ONKOLOGII, KARDIOLOGII, UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO, CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO, ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I ZABURZEŃ ZACHOWANIA, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ W PRACACH PIĘCIU GRUP ROBOCZYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: OPRACOWANIE KONCEPCJI I ZAŁOŻEŃ MERYTORYCZNYCH PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ PLANOWANYCH DO WDROŻENIA W PROCEDURZE KONKURSOWEJ. CZĘŚĆ I ÷V ZZP-59/16 18-04-2016 09:14:16
SZCZEPIONKA DTaP-IPV – PRZECIWKO BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOW (BEZKOMÓRKOWA, ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) ZZP-66/16 18-04-2016 09:13:24
SZCZEPIONKA POTRÓJNA PRZECIWKO ODRZE – ŚWINCE – RÓŻYCZCE, POZ. 1 ÷ 3 ZZP-06/16 18-03-2016 11:07:53
SZCZEPIONKA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI I KRZTUŚCOWI(BEZKOMÓRKOWA, ZŁOŻONA) O ZMNIEJSZONEJ ZAWARTOŚCI ANTYGENÓW, INJ. 0,5 ML, DLA DZIECI W 14 ROKU ŻYCIA, POZ. 1 ÷ 5 ZZP-05/16 18-03-2016 11:07:32
SZCZEPIONKA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI I KRZTUŚCOWI (BEZKOMÓRKOWA, ZŁOŻONA) O ZMNIEJSZONEJ ZAWARTOŚCI ANTYGENÓW, INJ. 0,5 ML, DLA DZIECI W 6 ROKU ŻYCIA, POZ. 1 ÷ 4 ZZP-04/16 18-03-2016 11:07:01
Wybór eksperta ds. audytu podmiotów leczniczych (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. "Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ZZP-26/16 18-03-2016 11:06:14
Wybór eksperta w zakresie ekonomii zdrowia (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. "Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ZZP-23/16 18-03-2016 11:05:53
Wybór eksperta ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. "Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ZZP-20/16 18-03-2016 11:05:26
SZCZEPIONKA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE INAKTYWOWANA INJ. 0,5 ML - DO KONTYNUACJI ROZPOCZĘTYCH SZCZEPIEŃ W CYKLU PODSTAWOWYM I PRZY SZCZEPIENIACH PRZYPOMINAJĄCYCH ZZP-16/16 16-02-2016 10:54:41
SZCZEPIONKA PRZECIWKO OSPIE WIETRZNEJ INJ. 0,5 DAWKA ZZP-17/16 16-02-2016 10:53:34

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Ilość pozycji 1087, obecna strona 7, ilość stron 55

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51